Meeting of the Academic Board 2016-07-26

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

DATA:  26 de xullo de 2016

HORA: 12:00h

LUGAR: A010 Sala Acristalada

 

ORDE DO DÍA:

1.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Kais Dai, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de Doc_TIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 21 de xullo de 2016

O Secretario de la CAPD

Manuel García Sánchez

Date: 
Tuesday, July 26, 2016 - 12:00
Tags: